MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 44 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 44 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Perglim 3

Perglim 3
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x  10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21624-18

Kipel 5

Kipel 5
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18936-15

Floezy

Floezy
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synthon Hispania, SL - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20567-17

Diopolol 2.5

Diopolol 2.5
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Chanelle Medical - AI LEN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19499-15

Diopolol 10

Diopolol 10
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Chanelle Medical - AI LEN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19498-15

Barole 10

Barole 10
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20563-17

Mebaal 1500

Mebaal 1500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Windlas Biotech Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20019-16

Invel

Invel
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x  7 viên
Nhà sản xuất: Bliss GVS Pharma Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21622-18

Tormeg-10

Tormeg-10
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18558-14

Tormeg-20

Tormeg-20
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18783-15

Auritz

Auritz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int’ 1 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VD-32598-19

Pemexed 500

Pemexed 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Gland Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-128-19

Residron-150

Residron-150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21903-19

So-Ezzy 0,75

So-Ezzy 0,75 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-136-19

Perglim M-2

Perglim M-2
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 20 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20807-17

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn