CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GREEN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Streptomycin Sulphate for injection 1g

Streptomycin Sulphate for injection 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ
Nhà sản xuất: Shandong Lukang Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Green - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21703-19

Kacin Green

Kacin Green - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ; hộp 50 lọ
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Green - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20928-18

Piracetam injection 1g/5ml

Piracetam injection 1g/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Sinochem Ningbo Limited Branch Jiangsu Ruinian Qianjin Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Green - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20405-17

Benzylpenicillin sodium powder for injection 1.000.000 IU

Benzylpenicillin sodium powder for injection 1.000.000 IU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Green - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19579-16

Greenkaxone

Greenkaxone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Green - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19580-16

Triamcinod

Triamcinod - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Green - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19043-15

Ampicillin sodium for Injection 1g

Ampicillin sodium for Injection 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ; Hộp 50 lọ
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Green - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17864-14

Greenfacin

Greenfacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Green - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18207-14

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn