CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 149 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 149 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Meropenem 1g

Meropenem 1g
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 5 lọ, 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24339-16

Fudareus-H

Fudareus-H
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp thuốc 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32932-19

Benadyl

Benadyl
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33189-19

Silymarin 70mg

Silymarin 70mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32934-19

Benzylpenicilin 1.000.000 IU

Benzylpenicilin 1.000.000 IU
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, 50 lọ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27140-17

Silymarin VCP

Silymarin VCP
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31241-18

Clobetasol 0.05%

Clobetasol 0.05%
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30588-18

Vitazidim 1g

Vitazidim 1g
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24341-16

Genprozol

Genprozol
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30593-18

Doripenem 500mg

Doripenem 500mg
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ, Hộp 1 lọ + 2 ống nước cất pha tiêm 5ml (SX tại CT CPDP Trung Ương 2-Dopharma, SĐK: VD-18637-13), Hộp 1 lọ + 2 ống nước cất pha tiêm 5ml (SX tại CT TNHH MTV 120- Armepharco, SĐK: VD-22389-15)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24894-16

Tenafin 1%

Tenafin 1%
Dạng bào chế: Dung dịch xịt ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32935-19

Lidogel 2%

Lidogel 2%
Dạng bào chế: Gel bôi niêm mạc
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32933-19

Chlorhexidin 0,2%

Chlorhexidin 0,2%
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32929-19

Clotrimazol VCP

Clotrimazol VCP
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29209-18

Skinrocin

Skinrocin
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29213-18

Trang 1 /10
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn