CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Mecaflu

Mecaflu
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19293-13

Mecaflu forte

Mecaflu forte
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19294-13

NP Meninlove

NP Meninlove - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ,10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33989-20

Gel dùng ngoài Mangizeni

Gel dùng ngoài Mangizeni
Dạng bào chế: Gel dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml; hộp 1 chai 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29461-18

Xoangspray

Xoangspray
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 10 ml, 20 ml, 50 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Gon sa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20945-14

Npluvico

Npluvico
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-21622-14

Cồn xoa bóp An phúc bình

Cồn xoa bóp An phúc bình - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn xoa bóp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25102-16

Dầu nóng Vim bạch gấm

Dầu nóng Vim bạch gấm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21621-14

NP Viên xông hương chanh

NP Viên xông hương chanh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21813-14

NPluyico

NPluyico - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21622-14

Dầu gió Vim III Hồng gấm

Dầu gió Vim III Hồng gấm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 6 ml, 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19292-13

Dung dịch vệ sinh Mydugyno

Dung dịch vệ sinh Mydugyno - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml, 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22105-15-

Vichosa

Vichosa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19295-13

Viên xông hương tràm vim báo gấm

Viên xông hương tràm vim báo gấm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18918-13

Viên xông hương tràm vim báo gấm

Viên xông hương tràm vim báo gấm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18918-13

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn