SAINT CORPORATION

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 42 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 42 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Elbarine tablet

Elbarine tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22788-21

Melevox

Melevox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22867-21

Orzemole tablet

Orzemole tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Aprogen Pharmaceuticals, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22928-21

Udexcale

Udexcale - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmavision San ve Tic. A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22929-21

Eltose Hard Capsule

Eltose Hard Capsule
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21955-19

Acmolrine - 20 Soft Capsule

Acmolrine - 20 Soft Capsule
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21117-18

Ceozime Capsule

Ceozime Capsule
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Theragen Etex Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21121-18

Heltec

Heltec
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g
Nhà sản xuất: Korea Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21957-19

Bunpil Cream

Bunpil Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15 g
Nhà sản xuất: Aprogen Pharmaceuticals, Inc. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22464-19

Eldine capsule

Eldine capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Schnell Biopharmaceuticals, Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22267-19

Prime-Apesone Tablet

Prime-Apesone Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22465-19

Bedexlor Tablet

Bedexlor Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 500 viên
Nhà sản xuất: Schnell Biopharmaceuticals, Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22224-19

Clorfine

Clorfine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Kolmar Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22193-19

Susung Porginal

Susung Porginal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: SS Pharm. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22194-19

Azismile

Azismile
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15 ml chứa 13g bột
Nhà sản xuất: Kolmar Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21953-19

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn