KOLON GLOBAL CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Epikalon

Epikalon
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: PT. Indofarma Tbk. - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19686-16

Cefolatam

Cefolatam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20538-17

Kolon Flavone

Kolon Flavone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20536-17

Onlacplus

Onlacplus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Indofarma TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20537-17

Cefocent

Cefocent - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1 g
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19687-16

Yungpenem

Yungpenem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Yungjin Pharm. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19993-16

Highcera

Highcera - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19206-15

Synmacet film coated tablet

Synmacet film coated tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19207-15

Vesup Tablet

Vesup Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19208-15

Maorix Tablet

Maorix Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17994-14

Yuhanonseran Tablet 4mg

Yuhanonseran Tablet 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén rã trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17728-14

Yuhanonseran Tablet 8mg

Yuhanonseran Tablet 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén rã trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Yuhan Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17729-14

Goldpacetam

Goldpacetam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17077-13

Rivarus

Rivarus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17480-13

Sinil Betamethasone Tablet

Sinil Betamethasone Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17481-13

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn