CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÀI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Medphatobra 40

Medphatobra 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22357-19

Rowachol

Rowachol
Dạng bào chế: Viên nang mềm tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rowa Pharma., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18751-15

Barudon Susp

Barudon Susp
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Tai Guk Pharm. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19092-15

Medphatobra 40

Medphatobra 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1ml
Nhà sản xuất: Weimer Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19866-16

Medphadion drops (XX: Spreewalder Arzneimittel BmbH, Germany)

Medphadion drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 5ml; 10ml
Nhà sản xuất: Medphano Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18865-15

Medphatobra 80

Medphatobra 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Medphano Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19091-15

Amika-synto

Amika-synto - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18252-14

Cefuroxime-synto 750mg

Cefuroxime-synto 750mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18253-14

Ethambutol HCl 400mg film coated tablets

Ethambutol HCl 400mg film coated tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16220-13

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn