CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN SINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Esovex-40

Esovex-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ kèm 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19597-16

Clealine 50mg

Clealine 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Atlantic Pharma- Producoes de Especialidades Farmaceuticas S.A (Fab. Venda Nova) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16661-13

Clealine 100mg

Clealine 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Atlantic Pharma- Producoes Farmaceuticas S.A (Fab. Abrunheira) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17678-14

Ougorin 625

Ougorin 625 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Medopharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19855-16

Aarmol 100ml

Aarmol 100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thủy tinh 100ml; Chai nhựa 100ml
Nhà sản xuất: Shree Krishnakeshav Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18861-15

Ecprol

Ecprol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Gufic Biosciences Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19432-15

Gepan

Gepan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Gufic Biosciences Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18239-14

Rabol

Rabol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Gufic Biosciences Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18240-14

Cleafex

Cleafex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Atlantic Pharma- Producoes de Especialidades Farmaceuticas S.A (Fab. Venda Nova) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16197-13

Prosgesy 50mg

Prosgesy 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A (Fab) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17346-13

Rapozil 300mg

Rapozil 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A (Fab) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17347-13

Rapozil 600mg

Rapozil 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atlantic Pharma- Producoes Farmaceuticas S.A (Fab. Abrunheira) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17345-13

Rotalzon

Rotalzon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atlantic Pharma- Producoes de Especialidades Farmaceuticas S.A (Fab. Venda Nova) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16196-13

Zocilin

Zocilin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kilitch Drug (India) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm An sinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16662-13

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn