M/S CIPLA LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Tenvir-EM

Tenvir-EM
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 30 viên
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-239-19

Duolin Respules

Duolin Respules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch phun mù
Quy cách đóng gói: Hộp 4 túi x 1 khay chứa 5 ống 2,5ml
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22303-19

Valgan

Valgan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ HDPE 60 viên; Hộp 1 vỉ 4 viên
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-213-19

Zoralon

Zoralon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22304-19

Kelfer-500

Kelfer-500
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19400-15

Twynsta

Twynsta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN3-76-18

9PM

9PM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21186-18

Lomac

Lomac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột (dung tích 10ml) kèm 01 lọ dung môi pha tiêm chứa Macrogol 400 4g/10ml
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19814-16

Seroflo-125 (CFC Free)

Seroflo-125 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Ống hít định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống hít 120 liều
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19815-16

Seroflo-250 (CFC Free)

Seroflo-250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Ống hít định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 120 liều xịt
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19816-16

Seroflo-50 (CFC Free)

Seroflo-50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Ống hít định liều
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19401-15

Artesunate and Mefloquine Hydrochloride Tablets 100/220 mg

Artesunate and Mefloquine Hydrochloride Tablets 100/220 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 3 viên, 2 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16971-13

Ciplox

Ciplox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt và nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17292-13

Coughnil ( Orange)

Coughnil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 8 viên ngậm
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-16945-13

Twynsta

Twynsta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Cipla Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16589-13

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn