CÔNG TY CỔ PHẦN FULINK VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Ferricure 100mg/5ml

Ferricure 100mg/5ml
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Laboratoires Pharmaceutiques Trenker NV/SA - BỈ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20682-17

Ferricure 150mg Capsule

Ferricure 150mg Capsule
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Pharmaceutiques Trenker NV/SA - BỈ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19839-16

Livosil 140mg

Livosil 140mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 8 vỉ x 15 viên; hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: UAB “Aconitum” - LATVIA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18215-14

Mesaflor

Mesaflor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Special Products line S.P.A - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21736-19

Solondo 10mg soft capsule

Solondo 10mg soft capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21982-19

Cathy-K

Cathy-K - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Eirgen Pharma Limited - AI LEN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20681-17

Lamicom

Lamicom - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Private Joint Stock Company “Technolog” - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19051-15

Apamtor 10mg

Apamtor 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Farmak JSC. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16632-13

Apamtor 20mg

Apamtor 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Farmak JSC. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16633-13

Nancifam

Nancifam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Farmak JSC. - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16634-13

Sanosat Inj.

Sanosat Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml
Nhà sản xuất: Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16172-13

Zuperon inj.

Zuperon inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1loj 100ml
Nhà sản xuất: Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16456-13

Cathy-K

Cathy-K - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Eirgen Pharma Limited - AI LEN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-8-13

Letroffam

Letroffam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: UAB “Aconitum” - LATVIA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21201-18

Phocodex 10mg

Phocodex 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Joint Stock Company Farmark (JSC Farmak) - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Fulink Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15300-12

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn