CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Meiact Fine Granules

Meiact Fine Granules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 21 gói x 0,5g
Nhà sản xuất: Meiji Seika Pharma Co., Ltd.- Odawara Plant - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21722-19

Meiunem 1g

Meiunem 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Nipro Pharma Corporation Odate Plant - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21723-19

Tolbupas 0.5mg

Tolbupas 0.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 350 miếng dán
Nhà sản xuất: Nipro Patch Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19833-16

Tolbupas 2mg

Tolbupas 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Nipro Patch Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19047-15

Tolbupas 1mg

Tolbupas 1mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán ngoài da
Quy cách đóng gói: hộp chứa 350 miếng dán
Nhà sản xuất: Nipro Patch Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-679-12

Tolbupas 2mg

Tolbupas 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán ngoài da
Quy cách đóng gói: hộp chứa 350 miếng dán
Nhà sản xuất: Nipro Patch Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-680-12

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn