ACTAVIS INTERNATIONAL LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 56 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 56 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Actelsar 80mg

Actelsar 80mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Actavis HF - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-16555-13

Actelsar 40mg

Actelsar 40mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Actavis HF - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-16554-13

Lezra 2,5mg

Lezra 2,5mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C.Sindan-Pharma SRL - RU MA NI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN2-121-13

Axitan 40mg

Axitan 40mg
Dạng bào chế: Viên nén bao tan
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-20124-16

Tadocel 20mg/ml

Tadocel 20mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1ml; Hộp 1 lọ 4ml; Hộp 1 lọ 7ml
Nhà sản xuất: Actavis Italy S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN2-473-16

Paclitaxel Actavis 6mg/ml

Paclitaxel Actavis 6mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30mg/5ml; Hộp 1 lọ 100mg/16,67ml; Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Actavis Italy S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN2-472-16

Linkotax 25mg

Linkotax 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.C.Sindan-Pharma SRL - RU MA NI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN3-193-19

Brieka 75mg

Brieka 75mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-21655-19

Iprestan 150mg

Iprestan 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-21977-19

Tercef 1g

Tercef 1g
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ
Nhà sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-17628-14

Somatosan

Somatosan
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống; Hộp 5 ống
Nhà sản xuất: BAG Health Care GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-17213-13

Cinnarizin actavis 25mg

Cinnarizin actavis 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-19378-15

Bloktiene 5 mg

Bloktiene 5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Actavis Ltd. - Malta
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-20365-17

Cefazolin Actavis 1g

Cefazolin Actavis 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-20641-17

Cefazolin Actavis 2g

Cefazolin Actavis 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-20642-17

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn