ASCENT PHARMAHEALTH LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 16 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Oratane

Oratane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Swiss caps AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-15206-12

Buto-Asma

Buto-Asma
Dạng bào chế: Khí dung có chia liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình xịt chứa 200 liều (10ml)+ đầu xịt định liều
Nhà sản xuất: Laboratorio Aldo-unión S.A. - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-16442-13

Oratane

Oratane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Swiss caps AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-15205-12

Palibone

Palibone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-18148-14

Arconate

Arconate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-16577-13

Padurone

Padurone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-16124-13

DP-Anastrozole

DP-Anastrozole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Douglas Pharmaceuticals Ltd. - New Zealand
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN1-655-12

Celltriaxone

Celltriaxone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-14906-12

Clintaxin

Clintaxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-14454-12

Panzole

Panzole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Ipca Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-15718-12

Ridal

Ridal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Douglas Pharmaceuticals Ltd. - New Zealand
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-15203-12

Ridal

Ridal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Douglas Pharmaceuticals Ltd. - New Zealand
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-15204-12

Celovan

Celovan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-13995-11

Celovan

Celovan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-13995-11

Solcer

Solcer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-13996-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn