B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Duosol without potassium solution for haemofiltration

Duosol without potassium solution for haemofiltration - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi 2 ngăn gồm 1 ngăn chứa 4445ml dung dịch bicarbonat và 1 ngăn chứa 555ml dung dịch điện giả
Nhà sản xuất: B. Braun Avitum AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-20914-18

Calcium Gluconat 10% w/v Injections

Calcium Gluconat 10% w/v Injections - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống plastic 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-20384-17

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 50 chai nhựa 100ml; hộp 30 chai nhựa 250ml; hộp 10 chai nhựa 500ml; hộp 10 chai nhựa 1000ml
Nhà sản xuất: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-15725-12

Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion B.P. (Hartmann's Solution)

Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion B.P. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai nhựa 500ml; hộp 10 chai nhựa 1000ml
Nhà sản xuất: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-15726-12

Gelofusine

Gelofusine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai nhựa x 500ml
Nhà sản xuất: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-13504-11

Lipidem

Lipidem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 100ml; hộp 10 chai 250ml; hộp 10 chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN2-196-13

Midazolam B. Braun 5mg/ml

Midazolam B. Braun 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-21177-18

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn