POLFA LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Memotropil

Memotropil
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-15122-12

Semirad

Semirad
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint - Stock Co. - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-17777-14

Surotadina

Surotadina
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-17776-14

Pamlonor

Pamlonor
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint - Stock Co. - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-16024-12

Surotadina

Surotadina
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-17143-13

Surotadina

Surotadina
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-17567-13

Dicortineff

Dicortineff
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-13349-11

Vimacul

Vimacul - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-15591-12

Copedina

Copedina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19317-15

Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy

Bupivacaine WPW Spinal  0,5% Heavy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-13843-11

Calcitonin 100 Jelfa solution for injection

Calcitonin 100 Jelfa solution for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14341-11

Calcitonin 100 Jelfa solution for injection

Calcitonin 100 Jelfa solution for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14341-11

Dung dịch tiêm Midanium

Dung dịch tiêm Midanium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Polfa Ltd. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-13844-11

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn