NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 141 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 141 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Exelon Patch 5

Exelon Patch 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 30 miếng dán qua da
Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-243-19

Uperio 100mg

Uperio 100mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-48-18

Uperio 200mg

Uperio 200mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-49-18

Uperio 50mg

Uperio 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-50-18

Femara

Femara
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18040-14

Jakavi 10mg

Jakavi 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-244-19

Onbrez Breezhaler 150mcg

Onbrez Breezhaler 150mcg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên kèm máy hít Onbrez Breezhaler
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17536-13

Onbrez Breezhaler 300mcg

Onbrez Breezhaler 300mcg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên kèm máy hít Onbrez Breezhaler
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17537-13

Exforge

Exforge
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-16342-13

Voltaren 75mg/3ml

Voltaren 75mg/3ml
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 3ml
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-20041-16

Azopt

Azopt
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Alcon Research, Ltd. - MỸ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-21090-18

Simbrinza

Simbrinza - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-207-19

Trileptal

Trileptal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Novartis Farma S.p.A. - Ý
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-22183-19

Vigamox

Vigamox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Alcon Research, Ltd. - MỸ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-22182-19

Galvus Met 50mg/850mg

Galvus Met 50mg/850mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18651-15

Trang 1 /10
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn