CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN BÀ GIẰNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Đại tràng hoàn Bà Giằng

Đại tràng hoàn Bà Giằng
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 240 viên (28,8g), hộp 10 gói x 12 viên (14,4g)
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Bà Giằng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Bà Giằng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V181-H02-19

Đại tràng hoàn bà giằng

Đại tràng hoàn bà giằng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa chứa 28, 8g (240 viên hoàn cứng)
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Bà Giằng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V143-H12-10

Đại tràng hoàn Bà Giằng

Đại tràng hoàn Bà Giằng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa chứa 28,8g (240 viên hoàn cứng)
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Bà Giằng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V143-H12-10

Phong tê thấp Bà Giàng

Phong tê thấp Bà Giàng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30g (250 viên); hộp 1 lọ 48g (400 viên hoàn cứng)
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Bà Giằng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V840-H12-10

Phong tê thấp Bà Giằng

Phong tê thấp Bà Giằng
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30g (250 viên), hộp 1 lọ 48g (400 viên hoàn cứng)
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Bà Giằng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V840-H12-10

Phong tê thấp Bà giằng 48g

Phong tê thấp Bà giằng 48g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 48g (400 viên) hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc Y học Cổ truyền Bà Giằng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0173-02

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn