ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Glicerolo Nova Argentia 2250mg

Glicerolo Nova Argentia 2250mg
Dạng bào chế: Viên đạn đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-18659-15

Glicerolo Nova Argentia 1375mg

Glicerolo Nova Argentia 1375mg
Dạng bào chế: Viên đạn đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-18658-15

Sciomir

Sciomir
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 2ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-16109-13

Navacarzol

Navacarzol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 100 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-17813-14

Navadiab

Navadiab
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-11676-11

Itametazin

Itametazin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-17222-13

Itamelagin

Itamelagin
Dạng bào chế: Viên đạn đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: FuIton Medicinali S.p.A. - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-18671-15

Microclismi 3g

Microclismi 3g
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 tuýp 3g
Nhà sản xuất: Zeta Farmaceutici S.p.A - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-17220-13

FDP Fisiopharma

FDP Fisiopharma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 lọ dung môi, 1dụng cụ pha dịch truyền, 1 bộ dây truyền dịch
Nhà sản xuất: Fisiopharma SRL - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-15192-12

Gluthion 600mg

Gluthion 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống bột 600mg và 10 ống dung môi 4ml hoặc hộp 1 ống bột 600mg và 1 ống dung môi 4ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-13982-11

Fluorescein sodium monico

Fluorescein sodium monico - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Monico S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-18132-14

Zacutec

Zacutec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma SRL - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-18131-14

Chemacin

Chemacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-16436-13

Daytrix

Daytrix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 3,5ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-17223-13

Furosemide Salf

Furosemide Salf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: S.A.L.F S.p.A. Laboratorio Farmacologico - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-16437-13

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn