CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 29 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 29 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9%

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Thùng 40 chai x 100ml; thùng 20 chai x 250ml; thùng 10 chai x 500ml, 1000ml, 500ml chứa 250ml dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32723-19

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5%

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat và Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34433-20

HD Plus 134 A

HD Plus 134 A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Thùng 2 can nhựa 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18839-13

HD Plus 144 A

HD Plus 144 A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Thùng 2 can nhựa 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18840-13

Dịch truyền tĩnh mạch Metronidazol

Dịch truyền tĩnh mạch Metronidazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Thùng 40 chai x100ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32348-19

Dịch truyền tĩnh mạch NaCl 0,45%

Dịch truyền tĩnh mạch NaCl 0,45% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Thùng 10 chai x500ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32349-19

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch      
Quy cách đóng gói: Thùng 10 chai x 500ml, thùng 10 chai x 1000ml    
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30797-18

Nước cất pha tiêm vô trùng

Nước cất pha tiêm vô trùng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30060-18

Dịch truyền tĩnh mạch Metronidazol

Dịch truyền tĩnh mạch Metronidazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30058-18

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Thùng 20 chai x 250ml, thùng 10 chai x 500ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30796-18

Natri clorid 0,9% và Glucose 5%

Natri clorid 0,9% và Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-25945-16

Natri clorid 0,9% và Glucose 5%

Natri clorid 0,9% và Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-25945-16

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-25944-16

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-25944-16

Glucose 5%

Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 100ml, chai 250ml, chai 500ml, chai 1000ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-25943-16

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn