SEARLE PAKISTAN LIMITED

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Spiromide 40

Spiromide 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-16905-13

Co-Olesta 20mg

Co-Olesta 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-19344-15

Simbex 20/10 mg

Simbex 20/10 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-19345-15

Ventek 10mg

Ventek 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-19346-15

Relispa Injection

Relispa Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 ống x 2ml
Nhà sản xuất: M/s Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-18083-14

Ventek 5mg

Ventek 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-18454-14

Defnac

Defnac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 3ml
Nhà sản xuất: M/s Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-16048-12

Athenil 10mg

Athenil 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-13378-11

Athenil 20mg

Athenil 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-13379-11

Diulactone 100mg Tablets

Diulactone 100mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-13380-11

Diulactone 25mg

Diulactone 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-14358-11

Diulactone 25mg

Diulactone 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-14358-11

Peditral

Peditral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-12027-11

Spiromide tablets

Spiromide tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan Limited - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-10570-10

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn