SAMSUNG C&T CORPORATION

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Epigen

Epigen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: CMIC CMO Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14804-12

Samtricet

Samtricet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yoo Young Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18450-14

Biobaby

Biobaby - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50g, 100g
Nhà sản xuất: Il Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9848-10

Ilactomed

Ilactomed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 9 viên
Nhà sản xuất: ILdong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12023-11

Ilhiclor

Ilhiclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô khô pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20g
Nhà sản xuất: Il Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12641-11

Pampo

Pampo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Il Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13371-11

Aluxone Inj 100mg

Aluxone Inj 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Yoo Young Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11308-10

Curan Inj.

Curan Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 2ml
Nhà sản xuất: ILdong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung C&T Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10548-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn