ROTEXMEDICA GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Fluphenazine decanoate injection USP 25mg/ml

Fluphenazine decanoate injection USP 25mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9836-10

Methylprednisolone sodium succinate for Injection USP

Methylprednisolone sodium succinate for Injection USP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17198-13

Progesterone injection BP 25mg

Progesterone injection BP 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16898-13

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml solution for injection

Midazolam Rotexmedica 5mg/ml solution for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9837-10

Tramadol 100mg-Rotexmedica solution for injection

Tramadol 100mg-Rotexmedica solution for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống, 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9838-10

Cimetidine Injection 200mg

Cimetidine Injection 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15612-12

Diazepam Injection BP 10mg

Diazepam Injection BP 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15613-12

Triamcinolone Acetonide USP 80mg/2ml

Triamcinolone Acetonide USP 80mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15123-12

Vietcef 1g

Vietcef 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15611-12

Nafixone

Nafixone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14347-11

Nafixone

Nafixone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14347-11

Oxytocin injection BP 5 Units

Oxytocin injection BP 5 Units - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13853-11

Pipetazob

Pipetazob - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Laboratoires Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14346-11

Pipetazob

Pipetazob - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Laboratoires Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Rotexmedica GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14346-11

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn