CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 86 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 86 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Vadikiddy

Vadikiddy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel rơ miệng họng
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35641-22

Ebysta

Ebysta
Dạng bào chế: Hốn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 10ml; Hộp 1 chai 150ml, 210ml, 300ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32232-19

Mecefix-B.E 75 mg

Mecefix-B.E 75 mg
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32695-19

Benita

Benita
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ 120 liều (liều 64 mcg)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23879-15

Benate fort ointment

Benate fort ointment
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam, 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23878-15

Mepatyl

Mepatyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-799-19

Osla Redi

Osla Redi
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19618-13

Efodyl

Efodyl
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 3 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27345-17

Efodyl

Efodyl
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27344-17

Osla baby

Osla baby
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19617-13

Benate

Benate
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam, 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24464-16

Meseca fort

Meseca fort
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 liều xịt; hộp 1 lọ 60 liều xịt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28349-17

Medoral

Medoral
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VS-4919-15

Stomex

Stomex
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11743-11

Meclonate

Meclonate
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 150 liều 50 mcg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25904-16

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn