CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 93 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 93 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Snowclear One

Snowclear One - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu gội đầu
Quy cách đóng gói: Hộp 50 gói x 5ml; Hộp 1 tuýp x 50ml; Hộp 1 tuýp x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Kỹ thuật VTP Á Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100060423

Adacast

Adacast - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 liều xịt; Hộp 1 lọ 90 liều xịt; Hộp 1 lọ 120 liều xịt; Hộp 1 lọ 140 liều xịt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36193-22

Diobysta

Diobysta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100162823

Menida

Menida - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 4 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-203-22

Mesutyl

Mesutyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100173623

Otamid 250mg

Otamid 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36194-22

Otamid 500mg

Otamid 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36195-22

Vadikiddy

Vadikiddy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel rơ miệng họng
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35641-22

Ebysta

Ebysta
Dạng bào chế: Hốn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 10ml; Hộp 1 chai 150ml, 210ml, 300ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32232-19

Mecefix-B.E 75 mg

Mecefix-B.E 75 mg
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32695-19

Benita

Benita
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ 120 liều (liều 64 mcg)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23879-15

Benate fort ointment

Benate fort ointment
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 gam, 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23878-15

Mepatyl

Mepatyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-799-19

Osla Redi

Osla Redi
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19618-13

Efodyl

Efodyl
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 3 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27345-17

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn