APC PHARMACEUTICALS & CHEMICALS LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 192 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 192 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Ethide

Ethide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Lupin Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-22228-19

Lykalyzop

Lykalyzop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Lyka Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-22229-19

Temorel 20mg

Temorel 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thủy tinh x 5 viên
Nhà sản xuất: Reliance Life Sciences Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN3-212-19

L-Cet

L-Cet
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Kusum Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-16943-13

Revole

Revole
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Atra Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-19771-16

Ricovir EM

Ricovir EM
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
Nhà sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-16946-13

Eszol Tablet

Eszol Tablet
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vi x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Kusum Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-17639-14

Santabin

Santabin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN2-216-14

Efferex 500

Efferex 500
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-16566-13

Sofuvir

Sofuvir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 28 viên
Nhà sản xuất: Astral Pharmaceutical Industries - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN3-105-18

Febuday 80

Febuday 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN2-600-17

Febuday 40

Febuday 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN2-599-17

Fizzol

Fizzol
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Rajat Pharmachem Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-13992-11

Santacil

Santacil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN2-159-13

Azpole IV Injection 40mg

Azpole IV Injection 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống 10 ml dung môi NaCl 0,9%
Nhà sản xuất: Lyka Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-17640-14

Trang 1 /13
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn