RPG LIFESCIENCES LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Prevlog

Prevlog - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23183-22

Losatec H

Losatec H
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21804-19

Siloxogene Gel

Siloxogene Gel
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp chai 200ml
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký:

Siloxogene

Siloxogene
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 500 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký:

Piotaz 30

Piotaz 30
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12640-11

Piotaz 15

Piotaz 15
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12639-11

Dipsope-5

Dipsope-5
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10544-10

Sizomax 2

Sizomax 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21112-18

Ranocid 300

Ranocid 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16369-13

Arpicet

Arpicet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13363-11

Arpimune ME 100mg

Arpimune ME 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang gelatin mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ nhôm/nhôm x 5 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13364-11

Arpimune ME 25mg

Arpimune ME 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang gelatin mềm
Quy cách đóng gói: Hôp 10 vỉ nhôm/nhôm x 5 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13365-11

Arpizol

Arpizol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ Alu-Alu x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13366-11

Ranocid 150

Ranocid 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13367-11

Dipsope-10

Dipsope-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: RPG Lifesciences Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10543-10

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn