ALCON PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 55 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 55 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Azarga

Azarga
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17810-14

Maxitrol

Maxitrol
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3,5g
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-12147-11

Maxitrol 5ml

Maxitrol 5ml
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9897-05

Pataday

Pataday
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 2.5ml
Nhà sản xuất: Alcon Laboratories, Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-13472-11

Tobradex

Tobradex
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-4954-10

Vigamox

Vigamox
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,5%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Alcon Laboratories., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-3353-07

Timolol Maleate Eye Drops 0.5%

Timolol Maleate Eye Drops 0.5%
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-13978-11

Vigamox

Vigamox
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 5ml
Nhà sản xuất: Alcon Laboratories, Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15707-12

Vigadexa

Vigadexa
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Alcon Laboratirios do Brasil Ltda. - B RA XIN
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-12146-11

Poly Tears

Poly Tears
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml; hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-13474-11

Duotrav

Duotrav
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt - Travoprost 40mcg/ml, Timolol 5
Quy cách đóng gói: Lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Số Đăng ký: VN-5725-08

Duotrav

Duotrav
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-16936-13

Tears Naturale II

Tears Naturale II
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-19384-15

Maxitrol

Maxitrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt-3,5g
Quy cách đóng gói: Tuýp 3,5g
Nhà sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0723-06

Tobrex

Tobrex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-19385-15

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn