CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ELOGE FRANCE VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 56 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 56 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Franfaclor 125

Franfaclor 125
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 6 gói, 12 gói, 30 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32162-19

Franmoxy 500

Franmoxy 500
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32163-19

Franpicin 500

Franpicin 500
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32164-19

Éloge Cipro 500

Éloge Cipro 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33760-19

Franvit C - rutin

Franvit C - rutin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11944-10

Franvit C Ex 500

Franvit C Ex 500
Dạng bào chế: Viên nén / túi nhôm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-19637-13

Acyclovir Éloge 200

Acyclovir Éloge 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x 5 viên; Hộp 05 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33750-19

Acyclovir Éloge 800

Acyclovir Éloge 800 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ, 10 vỉ x 4 viên; Hộp 05 vỉ, 07 vỉ, 10 vỉ x 5 viên; Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33752-19

Acyclovir Éloge 400

Acyclovir Éloge 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ, 10 vỉ x 4 viên; Hộp 5 vỉ, 7 vỉ, 10 vỉ x 5 viên; Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33751-19

Amdavax 250

Amdavax 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 3 viên; Hộp 01 vỉ, 4 vỉ x 5 viên; Hộp 1 vỉ x 7 viên; Hộp 01 vỉ, 02 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33753-19

Amdavax 500

Amdavax 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 3 viên; Hộp 01 vỉ, 4 vỉ x 5 viên; Hộp 1 vỉ x 7 viên; Hộp 01 vỉ, 02 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33754-19

Amdavax 750

Amdavax 750 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 3 viên; Hộp 01 vỉ, 4 vỉ x 5 viên; Hộp 1 vỉ x 7 viên; Hộp 01 vỉ, 02 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33755-19

Arthroease

Arthroease - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33756-19

Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 10+10mg

Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 10+10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33757-19

Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 20+10mg

Atorvastatin+Ezetimibe- 5A FARMA 20+10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh dược phẩm ELOGE FRANCE Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33758-19

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn