CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 101 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 101 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Gentamicin Kabi 80mg/2ml

Gentamicin Kabi 80mg/2ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 2ml; hộp 50 ống x 2ml; hộp 100 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20944-14

Gemita 200mg

Gemita 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21730-19

Intaxel

Intaxel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21731-19

Ondansetron Kabi 2mg/1ml

Ondansetron Kabi 2mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21732-19

Ondansetron Kabi 2mg/1ml

Ondansetron Kabi 2mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21733-19

Vancomycin Fresenius Kabi 1000mg

Vancomycin Fresenius Kabi 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch đậm đặc để tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Xellia Pharmaceuticals ApS - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21734-19

Vancomycin Fresenius Kabi 500mg

Vancomycin Fresenius Kabi 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch đậm đặc để tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Xellia Pharmaceuticals ApS - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21735-19

Ringer lactate

Ringer lactate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22591-15

Calci glubionat Kabi

Calci glubionat Kabi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29312-18

Dexamethason Kabi

Dexamethason Kabi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml; hộp 50 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29313-18

Dexmedetomidine Kabi

Dexmedetomidine Kabi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 2 ml
Nhà sản xuất: Gland Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20936-18

Glucose 20%

Glucose 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29314-18

Glucose Kabi 30%

Glucose Kabi 30% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5ml; hộp 20 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29315-18

Levofloxacin Kabi

Levofloxacin Kabi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml; hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29316-18

Nước cất pha tiêm

Nước cất pha tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5ml; hộp 50 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29962-18

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn