CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 79 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 79 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Lessenol extra

Lessenol extra
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32760-19

Becalim

Becalim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33284-19

Lessenol Kid 150

Lessenol Kid 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột gói
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18677-13

Lessenol 500

Lessenol 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32759-19

Lessenol 325

Lessenol 325 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 100 vỉ x 10 viên; chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28780-18

Tofluxine

Tofluxine
Dạng bào chế: Viên nang cứng (vàng-vàng)
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25087-16

Acid Nalidixic

Acid Nalidixic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31509-19

Bromhexin 4

Bromhexin 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 30 viên; chai 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31510-19

Clorpheniramin

Clorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên; chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31511-19

Descallerg

Descallerg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31512-19

Paracetamol 500mg

Paracetamol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (tím - hồng)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31513-19

Potazamine

Potazamine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ , 50 vỉ x 15 viên; chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31514-19

Tofluxine

Tofluxine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nang cứng (hồng -vàng)
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31515-19

Tofluxine

Tofluxine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (hồng -tím)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; chai 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31516-19

Morif 7,5mg

Morif 7,5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Becamex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26064-17

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn