GEDEON RICHTER PLC.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 67 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 67 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Beatil 8mg/ 5mg

Beatil 8mg/ 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Polska Sp. zo.o. - BA LAN
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-22145-19

Seduxen 5 mg

Seduxen 5 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-19162-15

Lisopress

Lisopress - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-21855-19

Normodipine

Normodipine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-21856-19

Lisonorm

Lisonorm
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-13128-11

Beatil 8mg/ 10mg

Beatil 8mg/ 10mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Polska Sp. zo.o. - BA LAN
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-20511-17

Verospiron 25mg

Verospiron 25mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-16485-13

Digoxin-Richter

Digoxin-Richter
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-19155-15

Diaphyllin Venosum

Diaphyllin Venosum
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 5ml
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-19654-16

Cavinton

Cavinton
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-20508-17

Belara

Belara
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN2-500-16

Mydocalm

Mydocalm
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-19158-15

Panangin

Panangin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 viên
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-21152-18

Panangin

Panangin
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-19159-15

Dolforin

Dolforin  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán hấp thu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng dán; hộp 10 miếng dán
Nhà sản xuất: Laboratorios Beta S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-12455-11

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn