NYCOMED GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Daxas

Daxas
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 vỉ x 10 viên; 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Nycomed GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Nycomed GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN2-63-13

Venofer

Venofer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 5 ml
Nhà sản xuất: Nycomed GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-14662-12

Pantoloc 40mg

Pantoloc 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên, Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Nycomed GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Nycomed GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18402-14

Pantoloc I.V

Pantoloc I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm
Nhà sản xuất: Nycomed GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Takeda Pharmaceuticals - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18467-14

Bonviva

Bonviva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên, Hộp 1 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Nycomed GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16004-12

Pantoloc

Pantoloc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên, Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Nycomed Oranienburg GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Nycomed GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6750-08

Omnaris Nasal Spray

Omnaris Nasal Spray - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch thuốc xịt mũi dạng phânl iều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 120 liều xịt phân liều
Nhà sản xuất: Nycomed GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Nycomed GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN1-762-12

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn