BERLIN CHEMIE (MENARINI GROUP)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 28 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 28 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Siofor 850

Siofor 850
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên; hộp 8 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Menarini - von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15733-12

Siofor 1000

Siofor 1000
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 4 vỉ x 15 viên, hộp 8 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Dragenopharm Apotheke Puschl GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14924-12

Siofor 500

Siofor 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Menarini - von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15732-12

Espumisan Capsules

Espumisan Capsules
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: R.P Scherer GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14925-12

Berlthyrox 100

Berlthyrox 100
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-10763-10

Benalapril 5

Benalapril 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Menarini-von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12882-11

Siofor 850

Siofor 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên; hộp 8 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Menarini - von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14013-11

Siofor 850

Siofor 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên; hộp 8 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14012-11

Siofor 850

Siofor 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên; hộp 8 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Menarini - von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14013-11

Siofor 500

Siofor 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Menarini - von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14012-11

Maninil 5

Maninil 5  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ thuỷ tinh chứa 120 viên
Nhà sản xuất: Menarini-von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15230-12

Maninil 5

Maninil 5
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ thuỷ tinh chứa 120 viên hoặc hộp 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12880-11

Maninil 5

Maninil 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ thuỷ tinh chứa 120 viên hoặc hộp 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12881-11

Benalapril 5

Benalapril 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12878-11

Siofor 850

Siofor 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên; hộp 8 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14469-12

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn