MICRO LABS LIMITED,

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 74 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 74 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
CLARISOL-500

CLARISOL-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22173-19

Lorucet-10

Lorucet-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22174-19

Microcef-200DT

Microcef-200DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán không bao
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22175-19

OMICAP-20

OMICAP-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22176-19

Neurica 75

Neurica 75
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20031-16

Levofil

Levofil
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18388-14

Somexwell-40

Somexwell-40
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20576-17

Neurocetam-800

Neurocetam-800
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21076-18

Meconerv Injection

Meconerv Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp hoặc tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 05 ống 1 ml
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20325-17

Melanov-M

Melanov-M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20575-17

Binancef-250 DT

Binancef-250 DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21072-18

Brelmocef-500

Brelmocef-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21073-18

LEVIBACT - 500

LEVIBACT - 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp to x 20 hộp nhỏ x 1 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21074-18

Moxilox

Moxilox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21075-18

Novoxim Clox

Novoxim Clox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Micro Labs Limited, - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21077-18

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn