BERLIN CHEMIE (MENARINI GROUP)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Nebilet

Nebilet
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9949-10

Benalapril 10

Benalapril 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9948-10

Maninil 3,5

Maninil 3,5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13507-11

Maninil 3,5

Maninil 3,5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Menarini - von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14011-11

Maninil 3,5

Maninil 3,5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Menarini - von Heyden GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14011-11

Maninil 5

Maninil 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ thuỷ tinh chứa 120 viên hoặc hộp 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12881-11

Benalapril 5

Benalapril 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12879-11

Berlithion 600ED

Berlithion 600ED - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12877-11

Alvesin 10E

Alvesin 10E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 250ml, Chai 500ml
Nhà sản xuất: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-9462-10

Zostex

Zostex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên, Hộp 1 vỉ x 7 viên nén
Nhà sản xuất: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-5009-10

Dicloberl 50

Dicloberl 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không tan trong dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-12182-11

Maninil 3.5

Maninil 3.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Nhà đăng ký: Jackson Laboratories (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9009-09

Regadrin B

Regadrin B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Nhà đăng ký: Berlin Chemie (Menarini Group) - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6450-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn