PT ACTAVIS INDONESIA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 39 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 39 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cyclogest 400mg

Cyclogest 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Actavis UK Limited - ANH
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-17146-13

Remirta 45mg

Remirta 45mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Actavis Ltd. - Malta
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-20071-16

Bloktiene 4mg

Bloktiene 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Actavis Ltd. - Malta
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-19520-15

Noles

Noles - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-18801-15

Cyclogest 200mg

Cyclogest 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Actavis UK Limited - ANH
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-16888-13

Olmed 10mg

Olmed 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Actavis Ltd. - Malta
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-16887-13

Amlaxopin 10mg

Amlaxopin 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Actavis HF - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-15592-12

Amlaxopin 5mg

Amlaxopin 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Actavis HF - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-16025-12

Freeclo

Freeclo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Actavis A.D - BUN GA RI
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-15593-12

Rasoltan 50mg

Rasoltan 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Actavis HF - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-14795-12

Tamidan

Tamidan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Actavis UK Limited - ANH
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-13845-11

Bioment-Bid 1000mg

Bioment-Bid 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 14 viên
Nhà sản xuất: Faco Ilaclari A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-7808-09

Bioment-Bid 200/28

Bioment-Bid 200/28 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Lọ 70ml
Nhà sản xuất: Faco Ilaclari A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-7809-09

Bioment-Bid 400/57

Bioment-Bid 400/57 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Lọ 70ml
Nhà sản xuất: Faco Ilaclari A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-7810-09

Bioment-Bid 625mg

Bioment-Bid 625mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 10 viên
Nhà sản xuất: Faco Ilaclari A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: PT Actavis Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-7811-09

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn