PANACEA BIOTEC LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Dolzero

Dolzero - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Panacea Biotec Ltd
Nhà đăng ký: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21097-18

Livoluk

Livoluk - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: M/s Panacea Biotec Ltd
Nhà đăng ký: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19300-15

Tolepruv

Tolepruv - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18949-15

Pbalphadol

Pbalphadol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15104-12

Pbalphadol-1

Pbalphadol-1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15105-12

Dolzero

Dolzero - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10461-10

Mylaen-250

Mylaen-250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7653-09

Mylaen-500

Mylaen-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7654-09

Panium 50

Panium 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8670-09

Betapride-1

Betapride-1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7134-08

Betapride-2

Betapride-2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7135-08

Livoluk

Livoluk - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6128-08

Panium-100

Panium-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6633-08

Panium-25

Panium-25 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6634-08

Tagraf 0.5

Tagraf 0.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Panacea Biotec Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7136-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn