DAIICHI SANKYO CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Transamin Tablets

Transamin Tablets
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-17416-13

Transamin Capsules 250mg

Transamin Capsules 250mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-17933-14

Jasugrel

Jasugrel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Eli Lilly & Company - PHÁP
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-78-18

Absolox

Absolox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Daiichi Sankyo Propharma Co., Ltd., Hiratsuka Plant - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-15416-12

Cravit I.V

Cravit I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 150ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-19935-16

Cravit Tab 500

Cravit Tab 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Interthai Pharm Manufacturing., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-19934-16

Cravit tab 250

Cravit tab 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên, Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Interthai Pharm Manufacturing., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-17415-13

Efient Film- coated tablet

Efient Film- coated tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Eli Lilly & Company - PHÁP
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN2-524-16

Transamin Injection

Transamin Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-21605-18

Transamin

Transamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Daiichi Sankyo Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-6110-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn