CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OSAKA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 64 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 64 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Lysicalfer

Lysicalfer
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120ml
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 7040/2013/ ATTP- XNCB

Roxenla

Roxenla - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột khô pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ pha 15ml + 1 cốc đong, 1 thìa đong
Nhà sản xuất: Medicaids Pakistan (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9992-10

Fenakid

Fenakid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Twilight Litaka Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14529-12

Fosty 125

Fosty 125 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Twilight Litaka Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14530-12

Fosty 250

Fosty 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Twilight Litaka Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14531-12

Maxcino

Maxcino - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14524-12

Napanam Dry Powder for oral suspension

Napanam Dry Powder for oral suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Twilight Litaka Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14532-12

Nolipit-10

Nolipit-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Twilight Litaka Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14533-12

Osacacbo 2%

Osacacbo 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Twilight Litaka Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15295-12

Osacacbo 5%

Osacacbo 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Twilight Litaka Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15296-12

Osacadi 100 tablet

Osacadi 100 tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14525-12

Osacadi 50 tablet

Osacadi 50 tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14526-12

Osarox-100

Osarox-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicaids Pakistan (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15294-12

Osavix dry powder for oral suspension

Osavix dry powder for oral suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha 50ml hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Twilight Litaka Pharma Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14972-12

Polygot

Polygot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14970-12

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn