CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TRÍ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
S-Cort Tablet

S-Cort Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Schnell Biopharmaceuticals, Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19864-16

Bivonfort Injection

Bivonfort Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19090-15

Pitamcap 400mg

Pitamcap 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14593-12

Pitamcap 800mg

Pitamcap 800mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongsung pharm. Co.,Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14594-12

Ammoclone

Ammoclone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6540-08

Dexamethasone Natri Phosphate Inj. 4mg/1ml

Dexamethasone Natri Phosphate Inj. 4mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6541-08

Gentamycin Sulfate 80mg/2ml

Gentamycin Sulfate 80mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2 ml
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6542-08

Metformin Tablet BP 500mg

Metformin Tablet BP 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: CP Pharm., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5987-08

Metformin Tablet BP 850mg

Metformin Tablet BP 850mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: CP Pharm., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5988-08

Terject H5000

Terject H5000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ + 4 ống dung môi 5ml
Nhà sản xuất: North China Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5352-08

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn