EBEWE PHARMA G.M.B.H NFG. KG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 57 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 57 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Halixol

Halixol
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-6144-08

Fulvestrant "Ebewe"

Fulvestrant "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22177-19

Gemcitabin "Ebewe"

Gemcitabin "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21918-19

Irinotecan "Ebewe" 100mg/5ml

Irinotecan "Ebewe" 100mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21919-19

Methotrexat "ebewe" 50mg/5ml

Methotrexat "ebewe" 50mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch để tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN3-63-18

Afloxan

Afloxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên và 500 viên
Nhà sản xuất: Rottapharm., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký:

Cisplatin "Ebewe"

Cisplatin "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml; hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-17424-13

Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml

Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-19466-15

Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml

Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Oncotec Pharma Produktion GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-19465-15

Alexan

Alexan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 10 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20579-17

Alexan

Alexan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20580-17

Gemcitabin "Ebewe"

Gemcitabin "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20826-17

Mitoxantron "ebewe"

Mitoxantron "ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20827-17

Mitoxantron "ebewe"

Mitoxantron "ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20828-17

Paclitaxel "Ebewe"

Paclitaxel "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 16,7 ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20581-17

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn