CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 566 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 566 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Infartan 75

Infartan 75
Dạng bào chế: Viên nén bac phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25233-16

Opezimin

Opezimin
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml; hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22200-15

Opesinkast 10

Opesinkast 10
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24245-16

Forcimax 70

Forcimax 70
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên; hộp 2 vỉ x 2 viên; nhãn kẹp 2 viên; nhãn kẹp 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20784-14

Vedicard 6,25

Vedicard 6,25
Dạng bào chế: Viến nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25250-16

Opeazitro 100mg

Opeazitro 100mg
Dạng bào chế: Thuốc bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 6 gói x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11096-10

Opeazitro 200

Opeazitro 200
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 gói x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26996-17

Lycalci

Lycalci
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, 60ml; hộp 20 ống x 7,5ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26991-17

Amedolfen 100

Amedolfen 100
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29055-18

Ibrafen 200

Ibrafen 200
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 400 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22965-15

Myocur Forte

Myocur Forte
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26995-17

Ameflu

Ameflu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10286-10

Tydol 325

Tydol 325
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22976-15

Tydol migraine

Tydol migraine
Dạng bào chế: Viên nén dàI
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10331-10

Ibutop 50

Ibutop 50
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25232-16

Trang 1 /38
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn