CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 4 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 4 loại
Butagan Syrup 7,5mg/5ml

Butagan Syrup 7,5mg/5ml
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 200ml
Nhà sản xuất: Anfarm Hellas S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22971-21

Linezan

Linezan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 300ml
Nhà sản xuất: Anfarm Hellas S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22769-21

Meconeuro

Meconeuro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống1ml
Nhà sản xuất: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22378-19

Fascus

Fascus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 10ml NaCl 0,9% (tiêu chuẩn: BP2008)
Nhà sản xuất: Jiangsu Kingsley Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược Mỹ phẩm Nam Phương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16236-13

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn