CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Cefuroxim 500mg

Cefuroxim 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 05 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33928-19

Amapirid 2mg

Amapirid 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18858-13

Glucarbose 100 mg

Glucarbose 100 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18860-13

Glucarbose 50mg

Glucarbose 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18861-13

Kivizyme

Kivizyme - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược phẩm & Sinh Học Y Tế (Mebiphar) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18862-13

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn