CIECH-POLFA., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 26 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Flucinar ointment

Flucinar ointment
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-9811-10

Metazydyna

Metazydyna
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint - Stock Co. - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-11273-10

Dolcontral 50mg/ml

Dolcontral 50mg/ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-11274-10

Sachol-Gel

Sachol-Gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói: Tuýp 10g
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-11272-10

Envit Q10

Envit Q10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ nhựa 40viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint - Stock Co. - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-8137-09

Biofazolin

Biofazolin
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-10092-05

Biodacyna 250mg/ml

Biodacyna 250mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Bioton S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-6087-08

Calcitonin 50 Jelfa 50IU/ml solution for injection

Calcitonin 50 Jelfa 50IU/ml solution for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-6088-08

Dopamine hydrochloride 4%

Dopamine hydrochloride 4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-6090-08

Fentanyl

Fentanyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 50mcg Fentanyl/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 10ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-5471-08

Levonor 1mg/ml solution for I.V infusion

Levonor 1mg/ml solution for I.V infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7105-08

Nilogrin 10mg

Nilogrin 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 30viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint - Stock Co. - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-6603-08

Tarcefandol

Tarcefandol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm 1 g Cefamandole
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Tarchomin Pharm Polfa., Inc - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-5470-08

Tarcefoksym

Tarcefoksym - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm 1g Cefotaxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Tarchomin Pharm Works Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-6089-08

Proxacin 1%

Proxacin 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạc
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-2929-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn