CIECH S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Baclosal

Baclosal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ x 50 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7845-03

Biodacyna

Biodacyna - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 2ml
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7346-03

Buvasodil

Buvasodil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: INC Polfa Rzeszow Spolka Akcyjna-Poland - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-8596-04

Deflegmin

Deflegmin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: I.C.N Polfa Rzessow Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7843-03

Dipromal

Dipromal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: INC Polfa Rzeszow Spolka Akcyjna-Poland - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-8099-04

Dobutamine

Dobutamine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 20ml
Nhà sản xuất: Tarchomin Pharm Works Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7846-03

Flucinar 15g

Flucinar 15g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7644-03

Flucinar 15g

Flucinar 15g
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-9304-05

Flucinar N 15g

Flucinar N 15g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7844-03

Lorinden C 15g

Lorinden C 15g
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7646-03

Oxycort

Oxycort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Khí dung dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 30ml
Nhà sản xuất: Tarchomin Pharm Works Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-8733-04

Tarcefoksym

Tarcefoksym - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 1g (20ml)
Nhà sản xuất: Tarchomin Pharm Works Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7348-03

Tarsime

Tarsime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Tarchomin Pharm Polfa., Inc - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-6186-02

Tartriakson

Tartriakson - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 20ml
Nhà sản xuất: Tarchomin Pharm Works Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-8542-04

Vratizolin

Vratizolin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7552-03

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn