CÔNG TY TNHH EVD DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Kalium chloratum biomedica

Kalium chloratum biomedica
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biomedica, spol.s.r.o - CH SÉC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14110-11

NeuroAid

NeuroAid
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Tianjin Shitan Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15367-12

Kalium chloratum biomedica

Kalium chloratum biomedica - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Biomedica, spol.s.r.o - CH SÉC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14110-11

Glycetose Injection "S.T."

Glycetose Injection "S.T." - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 300ml; chai thủy tinh 500ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16225-13

Pomulin Injection

Pomulin Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ bột; Hộp 1 lọ bột + 1 lọ nước cất pha tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9907-10

Pomulin Injection

Pomulin Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ bột; Hộp 1 lọ bột + 1 lọ nước cất pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9908-10

Reduced Glutathione Injection 300mg

Reduced Glutathione Injection 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Youcare Pharmaceuticals Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14613-12

Reduced Glutathione Injection 600mg

Reduced Glutathione Injection 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Youcare Pharmaceuticals Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14614-12

Unocef Injection 1000mg

Unocef Injection 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Duo Pharma (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14612-12

Negatidazol

Negatidazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General pharm factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13629-11

MexopemGP 1g

MexopemGP 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Gentle Pharma Co., Ltd. - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10933-10

MexopemGP 500mg

MexopemGP 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Gentle Pharma Co., Ltd. - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10934-10

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn