CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Bendamustin beta 2,5mg/ml

Bendamustin beta 2,5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Oncomed Manufacturing a.s. - CH SÉC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 840110017223

Dexmedetomid ine Invagen

Dexmedetomid ine Invagen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ x 2ml. Hộp 25 lọ x 2ml. Hộp 4 lọ x 4ml. Hộp 4 lọ x 10ml.
Nhà sản xuất: Sia Pharmidea - LATVIA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 520110010723

Gefitinib Alvogen 250mg

Gefitinib Alvogen 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Nantou Plant - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 730110017123

Meloxicam Biovagen 15mg

Meloxicam Biovagen 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Athena Drug Delivery Solutions Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23177-22

Meloxicam Biovagen 7.5mg

Meloxicam Biovagen 7.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Athena Drug Delivery Solutions Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23178-22

Solifenacine Invagen 10mg

Solifenacine Invagen 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kern Pharma S.L - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23180-22

Solifenacine Invagen 5mg

Solifenacine Invagen 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kern Pharma S.L - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23181-22

TimoTrav

TimoTrav - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 1 lọ x 2,5ml, hộp 3 túi x 1 lọ x 2,5ml
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23179-22

Vikonon

Vikonon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen International S.A. - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 520110010623

Colistimethate

Colistimethate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Xellia Pharmaceuticals ApS - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23079-22

Seractil 400mg Film-coated tablets

Seractil 400mg Film-coated tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gebro Pharma GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23078-22

Bonasol Once Weekly 70 mg Oral Solution

Bonasol Once Weekly 70 mg Oral Solution - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 4 chai 100ml
Nhà sản xuất: Pinewood Laboratories Limited - AI LEN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22757-21

Calcium Folinate PhaRes 10 mg/ml Solution for Injection

Calcium Folinate PhaRes 10 mg/ml Solution for Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100mg/10ml hoặc hộp 1 lọ 350mg/35ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22756-21

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn