CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 32 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 32 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Prospan lozenges

Prospan lozenges
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bolder Arzneimittel GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22331-19

V.C.S Injection

V.C.S Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1 ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22245-19

Tyrosur Gel

Tyrosur Gel
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 25g; hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co..KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22211-19

Siro ho Prospan

Siro ho Prospan
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml
Nhà sản xuất: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co..KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Polhumin Mix-4

Polhumin Mix-4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 3 ml
Nhà sản xuất: Tarchomin Pharm Works Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 19379/QLD-KD

Prospan Cough Liquid

Prospan Cough Liquid
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 21 túi 5ml
Nhà sản xuất: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co..KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17872-14

Prospan Viên ngậm ho

Prospan Viên ngậm ho
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co..KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17872-14

Prospan Cough Syrup

Prospan Cough Syrup
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml, Hộp 1 chai 70ml
Nhà sản xuất: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co..KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17873-14

Tyrosur Gel

Tyrosur Gel
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g gel
Nhà sản xuất: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co..KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12229-11

Heparegen

Heparegen
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Jelfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 22821/QLD-KD

Neotabine Inj 200mg

Neotabine Inj 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16458-13

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10mg/5ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-664-12

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml

A.D. Mycin inj. 10mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50mg/25ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-665-12

BR-cis 10mg/10ml; 50mg/50ml

BR-cis 10mg/10ml; 50mg/50ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 10ml, Hộp 10 lọ x 50ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-265-10

BR-cis 10mg/10ml; 50mg/50ml

BR-cis 10mg/10ml; 50mg/50ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 10ml; hộp 10 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Tập Đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-720-12

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn