CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 57 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 57 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tozinax

Tozinax
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26368-17

Augbidil 500mg/62,5mg

Augbidil 500mg/62,5mg
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1,5g; hộp 20 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25864-16

Soli-medon 40

Soli-medon 40
Dạng bào chế: Thuốc tiêm đông khô
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23146-15

Stagerin

Stagerin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ (Al-PVC) x 10 viên; hộp 5 vỉ (Al-Al) x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25870-16

Bidivon

Bidivon
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26364-17

Biragan Codein

Biragan Codein
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên; hộp 12 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25866-16

Kingdomin vita C

Kingdomin vita C
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25868-16

Cefotaxone 1g

Cefotaxone 1g
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 4ml; hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23776-15

Bidiseptol

Bidiseptol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23774-15

Claritab 500

Claritab 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 5 viên; hộp 20 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25867-16

Cefubi -100DT

Cefubi -100DT
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24936-16

BDF-FDACell 50

BDF-FDACell 50
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23134-15

Biluracil 250

Biluracil 250
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26365-17

Biragan Kids 325

Biragan Kids 325
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24935-16

Biragan 650

Biragan 650
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 4 viên; hộp 20 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 5 viên; hộp 20 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24393-16

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn