CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Piroxicam Injection

Piroxicam Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Kaifeng Pharma (Group) Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18201-14

Dung dịch thụt trực tràng Kotobuki enema

Dung dịch thụt trực tràng Kotobuki enema - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 tuýp x 30g
Nhà sản xuất: Mune Pharm. Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9490-10

Greenfalgan

Greenfalgan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thuỷ tinh 100ml
Nhà sản xuất: Sinochem Ningbo Limited - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9491-10

Hobacflox

Hobacflox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General pharm factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9997-10

Greenthion 300mg

Greenthion 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kontam Pharmaceutical (Zhongshan) Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15782-12

Greenthion 600mg

Greenthion 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kontam Pharmaceutical (Zhongshan) Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15783-12

Greenthion 900mg

Greenthion 900mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Kontam Pharmaceutical (Zhongshan) Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15784-12

Gzikut 80

Gzikut 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pulse Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14537-12

Gzikut 40

Gzikut 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pulse Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12915-11

Hatrenol 5

Hatrenol 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pulse Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12916-11

Ibatap

Ibatap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12918-11

Jin Yang Clivix Tablets

Jin Yang Clivix Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12219-11

Mulasmin-500

Mulasmin-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x viên
Nhà sản xuất: Pulse Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12917-11

Chymogreen

Chymogreen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống thuốc bột đông khô pha tiêm + 5 ống dung môi
Nhà sản xuất: Sinochem Ningbo Limited - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10823-10

Greenpezon

Greenpezon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Văn Lam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10822-10

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn